Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

Son ekonomik gelişmelerin etkisiyle, pek çok firma maliyet düşürme ve verimlilik artırma konularındaki arayışlarına hız vermeye başladı. Bu da firmaları, kendi faaliyet alanlarında yapabileceklerinin en iyisini yaparken, ana faaliyeti dışında kalan alanlarda da, o işi en iyi yapan firmalarla çalışmaya yönlendiriyor. Bilişim sektörü ise dinamik yapısı nedeniyle dış kaynak yönetiminin sıklıkla ve başarıyla uygulandığı bir sektör olarak görünüyor. Kurumlar operasyonlarını daha iyi yürütebilmek için yazılım, donanım, iletişim altyapısı, güvenlik gibi alanlarda dış kaynaklara ihtiyaç duyuyorlar. Ancak bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri, bu konularda uzmanları sürekli kendi yapılarında barındırarak en verimli süreçleri uygulamaları, bir teknoloji firmasına göre çok daha zor, yüksek maliyetli ve riskli. Bu durumda, bu tip riskleri azaltabilmek için, son teknolojideki optimize süreçlerin getirdiği avantajları maliyet etkin bir şekilde uygulayacak uzmanları, başka bir firmadan hizmet alarak dış kaynak kullanımını tercih ediyorlar. 

Böylece, dış kaynak yönetiminin seçilmesiyle, kurumların kendi BT ekipleri, günlük problem ve operasyon yükünden kurtularak, kurumun ana işine odaklı fikirler geliştirebiliyorlar. Böylelikle BT, bir maliyet merkezi olmaktan çıkıp, kurum için yeni iş fikirlerinin ve iş yapış şekillerinin yaratıldığı, iş birimlerini ardından sürükleyen bir birim haline dönüşebiliyor. 

Dış kaynak kullanımı seçilirken öncelikle kurumun dış kaynak kullanımından elde etmek istediği faydalar doğru belirlenmelidir.

Bu faydalar arasında;

•Modernizasyon

•Hizmet kalitesinde yükselme, 

•Maliyet azaltma, 

•Risk delegasyonu,

•BT’nin iş odaklı ve yaratıcı hale getirilmesi, 

•CAPEX (sermaye harcamaları) yerine OPEX (operasyon giderleri) ağırlıklı bir yapıya ulaşma gibi beklentiler yer alıyor. 

Bu konuda kurumsal beklentinin belirlenmiş başarı kriterleriyle ortaya konması ve paylaşılması kritik bir öneme sahip. Biz, BDH olarak dış kaynak kullanımını tüm kurumlara tavsiye ediyoruz. Projelendirme sürecinde öncelikle amacımız,  müşterilerimizin beklentisini çok iyi anlayarak bu amaca en uygun çözümü ve hizmet modelini geliştirmek.