Yönetilen Hizmetler

Yönetilen Hizmetler

Tüm kurumlar için, hem günlük BT operasyonları hem de çoklu hizmet ve ürün tedarikçileri ile olan ilişkileri yönetmek, oldukça zor ve yorucu bir süreçtir. Kurumların, tüm bilgi ve iletişim teknolojileri ortamının yönetimini güvenilir bir servis sağlayıcıdan almaları, onlara büyük verimlilik sağlar. 

Bu noktadan hareketle, biz de BDH olarak, firmalara hizmet yönetimi sunuyoruz. Dolayısıyla, kurumlar, ana işlerine odaklanabilir biz de teknoloji yönetimi sorumluluğunu üzerimize alırız. 

Kurumlara standart hizmetlerin yanı sıra, ihtiyaçlarına yönelik, özgün altyapıya uygun bir modele dayanan “yönetilen hizmet” de sunabiliriz. Özel uzmanlık gerektiren ya da projenin zaman veya maliyet gibi kısıtlayıcı parametrelere sahip olduğu durumlarda, müşterimizle birlikte en uygun çözüme karar verip uygulamaya en kısa sürede geçebiliriz.

Müşterilerimizin kendi ana faaliyet alanlarına odaklanmasına ve BT yatırım maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalarımızda, geniş bir ITIL deneyimine sahibiz.