Çağrı Yönetimi ve Yardım Masası

Çağrı Yönetimi ve Yardım Masası

Bu servislerimizi 0.Seviye Destek Hizmetleri ve 1.Seviye Destek Hizmetleri olmak üzere iki ana başlık altında grupluyoruz. 


0.Seviye Destek Hizmetleri (Çağrı Yönetimi)

Müşterilerimizin son kullanıcılarından ya da çağrı merkezinden tarafımıza bildirilen problem çağrılarını karşılıyoruz. Bize iletilmiş problemleri yardım masası sistemine kaydediyor ve takip ediyoruz.


1.Seviye Destek Hizmetleri (Uzaktan Destek)

PC, notebook, yazıcı, tarayıcı, network ürünleri, çevre birimleri, bunların üzerindeki işletim sistemleri, standart uygulamalar gibi müşterilerilerimizin “kullanıcı tarafındaki” ürünlerinin ve/veya sistemlerinin gereksinim ve gelişimlere paralel olarak, etkin, verimli ve sorunsuz bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak çağrı bazlı olarak yürütülen ve yönetilen destek hizmetlerimizdir. 

Müşteriden gelen çağrıları ilk alan kişi;

 Gelen çağrıyı cevaplar,

 Problem ve isteği kaydeder,

 Detaylı bilgi için müşteriyi arayarak, güncel ve doğru bilgi verir ve çağrının durumu hakkında bilgilendirir,

 Bilinen yazılım, donanım ve kullanım problemlerini çözer,

 Problemi veya isteği ilgili destek gruplarına veya servis sağlayıcılara aktarır,

 Destek gruplarına veya servis sağlayıcılara aktarılmış işin durumu hakkında bilgi sahibi olur ve işi takip eder.