İşletim Hizmetleri

İşletim Hizmetleri

Ağ İzleme ve IPT İşletim, müşterilerilerimizin yerel alan (LAN) ve geniş alan (WAN) ağ altyapılarında yer alan network ürünlerinin (router, switch, modem, AP, Voice GW, IP Telefon vb.) kuruluşlarını, donanım ve sistem yazılım sorunlarının giderilmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere, uzaktan network izleme yazılımları kullanılarak ve belirli servis seviyelerine uygun olarak uzaktan ve yerinde verilen teknik destek hizmetlerimizdir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür, yönetilir.


Proaktif İzleme

Müşterilerimizin servis verilen lokasyonlarına, internet veya VPN aracılığıyla uzaktan bağlanarak, cihazların performansının, çalışma sürelerinin ve anlık durumlarının izlenmesi ve problem olması durumunda otomatik çağrı açılması hizmetimizdir. İşletim ekibinin belirlenmiş hizmet çerçevesinde müdahalesi sağlanarak probleme mümkün olan en kısa sürede müdahale edilir ve sorun çözülür. 


Proaktif Raporlama

Aylık raporlamalar ile hem network cihazlarının raporlarının hem de çağrıların raporlarının analiz edilerek müşterilerimize belirlenen formatta aylık olarak gönderilmesi hizmetimizdir.