Eğitim Faaliyetleri

Eğitim Faaliyetleri

BDH’ta çalışanların kurumun amaç, politika, hedef ve stratejileri doğrultusunda genel ve mesleki bilgisinin arttırılmasına, bireysel bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesinin sağlanmasına yönelik bir eğitim sistemi var. Eğitim faaliyetleri, kişinin veya görevin ihtiyaçları göz önünde tutularak, performans değerlendirme sonuçlarına, sahip olunması gereken yetkinliklere, müşteri taleplerine, kariyer ve yedekleme planına, iş tanımına uygun olarak belirleniyor, yürütülüyor ve değerlendiriliyor.

İşe yeni başlayan çalışanlarımız için, görevlerine başlamadan önce şirketi detaylı olarak tanımalarını sağlamaya yönelik olarak, Oryantasyon Eğitimi düzenleniyor.

Yıllık olarak belirlenen yetkinlik hedefleri doğrultusunda yıllık eğitim planları yapılarak planlar doğrultusunda toplu ve bireysel eğitimler düzenleniyor. Ayrıca yıl içinde personelimizin ve şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda gelen teknik eğitim talepleri değerlendirilip bu yönde eğitimler düzenleniyor.