Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

BDH olarak, yüksek müşteri memnuniyeti, verimlilik, dinamiklik, ekip başarısı, iletişim becerisi ve kurum kültürüne inanıyor, tüm çalışanlarımızdan bunlara en üst düzeyde uymalarını bekliyoruz.

Şirketimizde performans yönetimi:

- İşin sahiplenilmesini sağlayarak maliyetleri azaltmak,

- Performansı yüksek olan çalışanlara yüksek ücret ödemek,

- Operasyonu daha verimli bir şekilde yürütmek,

- Şirket içindeki motivasyonun arttırılması ve hedefe dayalı çalışmaların sağlanmasına yönelik etkin bir performans sisteminin ilkelerini, içeriğini, uygulama ve geliştirme yöntemlerini tanımlamak amacıyla yapılıyor.

Performans Değerlendirmeleri aylık ve yıllık olmak üzere departman bazında iki ayrı şekilde uygulanıyor.

Performans Yönetimi; şirket hedefleri doğrultusunda belirlenmiş bütçe, kişisel ve yetkinlik hedeflerine ulaşma yolunda performansların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin yapılması süreçlerini kapsıyor.