Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz; En yüksek çalışan memnuniyeti ile iç müşteri motivasyonunu sürdürülebilir kılarak organizasyon içinde daima doğru işe doğru insanı kazandırmak.

Misyonumuz; Öğrenmeye, gelişime ve paylaşıma açık, kurum değerlerini sahiplenen yüksek performanslı insan kaynağı yaratmak, sahip olunan tüm yetkinlikleri sermayemiz olarak değerlendirebilmek ve uzun vadeli beraberliği sağlayıcı ortam hazırlamaktır.

Değerlerimiz; Tüm BDH çalışanları aşağıdaki değerlere sahiptir:

• Güvenilirlik: İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştirmek.

• Müşteri Odaklılık: İç ve/veya dış müşterilerinin her zaman önemli olduğu bilinci ile şirket ve müşteri dengesini koruyarak müşterilerin beklentilerini belirlemek; uygun hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

• Sonuç Odaklılık: Planlı ve disiplinli çalışma yaklaşımı ile tüm engelleri aşarak istenen sonuca zamanında ulaşmak.

• Takım Çalışması: Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almak.

• Sürekli Gelişim: Mesleki ve bireysel gelişimini şirketine fayda sağlayacak şekilde planlamak ve yönlendirmek. 

• İletişim: İletişim araç ve yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak gerekli ve doğru bilgileri doğru kişi, doğru birim ve ilişkide bulunulan ilgili kurumlara zamanında ve doğru bir biçimde iletmek. 

• Analitik Düşünme: Problemlerin nedenlerini analiz ederken, çözüm önerilerini geliştirirken ve karar alırken doğru bilgiler,   sayısal ölçütler ve göstergeler kullanmak.

• Stres Yönetimi: Karşılaştığı stresli durumlar karşısında olumlu bir tavır sergilemek ve bu durumları etkin bir şekilde yönetmek.

• Planlama: Sorumluluğundaki faaliyetleri plan dahilinde yürüterek işlerin sorunsuz, iç ve dış müşteriyi tatmin edecek seviyede gerçekleştirmek.