İlke ve Değerlerimiz

İlke ve Değerlerimiz

İlkelerimiz

Müşterilerimiz bizim varlık nedenimizdir. Onlara güç katar, rekabet avantajı sağlarız. Müşterilerimiz ile büyürüz. Çalışanlarımız en önemli sermayemizdir. Entellektüel sermayemizi sürekli geliştirmeyi hedefleriz. Çalışanlarımızın memnuniyeti, müşteri memnuniyetinin güvencesi ve geleceğimizdir. Değişim ve gelişim hayatın vazgeçilmezidir. Bizi sürekli zirvede tutacak olan ancak yaratıcı uygulama ve çözümlerdir. Sürdürülebilir bir başarı çevik bir organizasyon olmakla mümkündür. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla ilişkilerimizi açıklık, saygı ve güven temeli üzerine kurarız. Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve karlılığımızı artırmak müşteri, çalışan ve iş ortağı ile güven içersinde çalışarak sağlanabilir. 


Değerlerimiz

BDH ailesinin tüm bireyleri aşağıda belirten ilke ve değerlere sahip olarak kendisini sürekli geliştirmeye çalışır.

• İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştiren, 

• Çalışanları, müşterileri ve diğer tüm paydaşları ile açıklığa dayalı, şeffaf bir iletişim kuran, 

• Uzun soluklu, müşteri ve çalışan sadakatini hedefleyen politikaları benimseyen, 

• Müşteri beklentilerine uygun, “doğru” çözümü sunarak müşteri iş süreçleri ve gereksinimlerine maksimum katkıyı müşteri odaklılık prensibi çerçevesinde sağlayan, 

• İnsan kaynağı, stratejileri ve süreçleri arasındaki bağlantıları daima dikkate alarak, doğru iş sonuçları ve çıktılarını tanımlayan ve sonuç odaklı bir şekilde hedeflerine ulaşan, Öncelikle “doğru işe doğru insan”ı konumlandırarak, çalışanlarının yaptıkları işten ve çalıştıkları ortamdan keyif almaları için gerekli duyarlılığı gösteren; işin yanında eğlenmeyi de ihmal etmeyen.