Hizmet Yönetimi Politikası

Hizmet Yönetimi Politikası

Başlıca faaliyet alanlarımız olan,

• Yerinde ve sahada destek hizmetleri,

• Satış sonrası garanti destek hizmetleri

• Yönetilen hizmetler

• Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri

• Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

• Alt Yapı Hizmetleri

kapsamında, ülke çapında ve yakın bölgelerde, “bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteği, işletimi ve yönetiminin lider servis sağlayıcısı” olma vizyonuna uygun olarak: 

• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,

• Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,

• Proje bazlı işlerde proje yönetimi metodolojisine; sözleşme bazlı hizmetlerde ise servis yönetimi en iyi tecrübelerine uygun iş yapış biçimleri ile ilerlemek,

• Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri/operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,

• Süreç odaklı iş yapış biçimlerimize uygun altyapılarla operasyonlarımızı desteklemek,

• Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,

• Deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibi ve yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle, tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak,

• Kalıcı müşteriler edinmek.