BİZE ULAŞIN

Genel Müdürlük

BDH – Bilişim Destek Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
Bağlarbaşı Mahallesi, Cemal Bey Caddesi
No:110, 34844 Maltepe/İstanbul

+90 (216) 500 17 00
+90 (216) 305 34 65

Şubelerimiz

Tüm Türkiye genelinde
farklı bölgelerde hizmet veren
tüm şubelerimizin listesini görmek için

TIKLAYIN…

BİZE ULAŞIN

Bize sormak veya iletmek istediğiniz mesajınızı alttaki formu doldurarak gönderebilirsiniz. İlgili arkadaşlarımız kısa süre içerisinde sizinle iletişime geçecekler.

BDH Bilişim Destek Hizmetleri A.Ş., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BDH Bilişim Destek Hizmetleri A.Ş. (“BDH”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

BDH tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak ve kanun gereklerine uygun olmak kaydıyla toplanan kişisel verileriniz;BDH ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesini teminen, ürünlerin ücretlendirilmesi ve faturalandırılması, ürünlerin ve hizmetlerin satışı, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, ürünlerin teslimi, kurulum, bakım, onarım vb. satış sonrası servis hizmetlerinin yerine getirilmesi,Gümrük operasyonları, üretim ve/veya operasyonları süreçlerinin planlanması ve icrası, tedarik zinciri yönetiminin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,Çağrı merkezi, resepsiyon hizmetleri, arızalı ürün iadesi, bakım onarım hizmeti, yerinde onarım hizmetleri, müşteri bilgilendirme hizmetlerinin planlanması ve icrası,Danışmanlık hizmetleri, Bakım, destek ve raporlama hizmetlerinin planlanması ve icrası,Sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel tanıtım, reklam, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, bunlara ilişkin sizlerle iletişime geçilmesi,Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişimKarşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi BDH’a açıklamanıza konu olan BDH ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak BDH’ın tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,BDH’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; BDH tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmekKitle Kaynak (Crowdsourcing) çalışmalarında iletişim, görevlendirme ve ödeme işlemleri için kullanmak,Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;BDH’ın iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,Yurtdışı şirketlerine ve iştiraklerine,Danışmanlar, denetçiler, avukatlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz BDH Genel Müdürlük, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, bayiler, kısa mesaj ve elektronik posta, sesli yanıt sistemi, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;BDH tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda BDH talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da BDH’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. BDH’ın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.Başvurunuzda;Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı netas@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@bdh.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, BDH tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, BDH kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.


ÜRÜN DURUM TAKİBİ

Tamir/bakım sürecindeki ürünlerinizin son durumunu merak ediyorsanız alttaki bağlantıları kullanarak sorgulama yapabilirsiniz;

HP Ürünleri Durum Sorgulama      Lenovo Ürünleri Durum Sorgulama       Samsung Ürünleri Durum Sorgulama       Zebra Ürünleri Durum Sorgulama

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

+90 216 500 17 17
Çalışma saatleri 09:00 ile 17:00 arasındadır

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME

Sayın Müşterimiz;

Amacımız, sizinle birlikte daha iyiye ulaşmak, sizlere daha kaliteli bir hizmet sunabilmektir. Tüm şikayet,öneri ve görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Paylaşımlarınız sizlere daha iyi hizmet sunmak için sürdürdüğümüz çalışmalarda bizlere ışık tutacaktır.

Bildirimlerinizi “İletişim Formu” alanından iletebilirsiniz. İletişim formu aracılığı ile ilettiğiniz tüm bildirimler kayıt altına alınmakta ve tarafınızla başvuru numarası paylaşılmaktadır. Bu başvuru numarası ile bildirimlerinizi durumunu “Müracaat Sorgulama” ekranından kolayca takip edebilirsiniz.

Kaydınız ulaştığında tarafınıza bilgilendirme maili gönderilmekte ve titizlikle değerlendirilmektedir. Bildirim konusu incelenerek , ilgili departmanlara yönlendirilmekte ve en kısa sürede yanıt/çözüm açıklaması ile onayınıza sunulmaktadır. Mail aracılığı ile kayıt onayınıza sunulduğunda, çözüm onayını vermeniz durumunda kayıt kapatılır. Onayınıza sunulmuş ancak 5 gün içinde cevap verilmeyen kayıtlar otomatik olarak kapanmaktadır. Kayıt içinde ilettiğiniz kişisel bilgileriniz sadece kaydın ele alınması sürecinde kullanılmaktadır.

Geri bildirimleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

TANIMLAR

  • Şikayet : Kuruluşa ürünler veya Müşteri Memnuniyeti Yönetimi ile ilgili yapılan memnuniyetsizlik ifadesidir.
  • Major olay : Yüksek sayıda kullanıcıyı etkileyen, yüksek etkili olaydır.
  • Acil değişiklik : Problem olması veya hizmet kesintisinin söz konusu olduğu durumlarda gerektiğinde değişiklik akışı açılması ve yazılı  onayı beklenmeden yapılması gereken değişikliklerdir.
  • Acil Sürüm : Acil değişiklik durumlarında acil sürüm gerekliliği oluştuğunda gerçekleşen sürüm değişimidir.