ÇAĞRI YÖNETİMİ

İş gereksinimlerinizin gerçekleşmesi, çalışanlarınızın işini yapabilmesi için gerekli olan sunucular ve masaüstü sistemleri gibi kritik teknolojiler ve uygulamalara bağlıdır. Çalışanlarınız bir BT problemi ile karşılaştığında ne yapacaklar? Problemin kısa sürede çözülmesi ve çalışanlarınızın bu şekilde işlerine geri dönmesi nasıl sağlanacak?
İşinizin kesintiye uğramadan devam etmesi, çalışanlarınızın bu türden BT servis gereksinimlerini karşılayacak bir BT Yardım Masası ve destek organizasyonu ile mümkün olabilir.
Yardım Masası hizmeti kapsamında BDH, müşterilerinin BT gereksinimlerini en doğru ve en hızlı şekilde karşılamak üzere merkezi bir Yardım Masası altyapısı üzerinden Yardım Masası hizmetini sunmaktadır.
Çağrılar; Yardım Masası uygulaması , web uygulaması ya da telefon ile iletilebilmektedir.

Yardım Masası Hizmetlerimiz;

 • Yönetilen Yardım Masası hizmeti ile, müşterilerimizin gereksinim duyduğu BT destek hizmetlerinin birçoğu karşılanabilmektedir. Bu hizmetler, hem doğrudan Yardım Masası içerisinde değerlendirilebilmekte, hem de Yardım Masası’in koordinasyonu ile diğer destek birimlerinin çalışmaları ile sağlanabilmektedir. Burada temel kriter, sağlanacak hizmetin özellikleri ve bu hizmete ilişkin müşterilerimizin beklentileri olmaktadır.

 

 • Yardım Masası alt yapısı ve organizasyonu müşterilerimizin lokasyonunda kurulabileceği gibi, BDH lokasyonunda yer alan Yardım Masası alt yapısı da kullanılabilmektedir.

 

 • Yardım Masası uygulaması ile telefon ya da web üzerinden gelen çağrıların kayıt altına alınarak eskalasyon sürecine sokulmasının yanısıra yazılım dağıtımı, envanter yönetimi, uzaktan erişim, vb. arayüzleri ile hizmet kapsamı geliştirilebilmektedir.

 

 • Kullanıcılar yazılımsal problemlerinin kayıtlarını web üzerindeki Yardım Masası arayüzü ile iletebilirken, iş durduran önemli problemler, donanımsal problemler veya web üzerinden kayıt açamayacakları durumlarda ise belirlenecek telefon numarası ile Yardım Masası’na telefon açarak kayıt açtırabilirler. Her türlü kullanıcı problemine ait bir kayıt tutulması esas olacaktır. Bu kayıtlar sayesinde müşteri ile BDH arasındaki anlaşma sonucunda oluşturulacak SLA anlaşmasının detayları değerlendirilebilecektir.

 

 • Tüm Yardım Masası faaliyetleri, belirlenmiş periyotlarda kullanıcıya raporlanmakta ve kullanıcının Yardım Masası hizmetlerini değerlendirmesi sağlanarak sağlanan hizmete ilişkin kalite en üst seviyede tutulmaktadır. Tüm Yardım Masası faaliyetleri elektronik ortamda depolanmakta, böylelikle geçmişe dönük her türlü bilgiye ve rapora doğrudan erişim olanaklı hale getirilmektedir.

 

Müşterilerimize Sağladığımız Avantajlar;

 • Değişen iş gereksinimlerine adaptasyon için gereken esnekliğin arttırılması
 • Müşterimizin son kullanıcıları üretkenliği ve BT personelinin etkinliğinin iyileştirilmesi
 • Müşterimizin BT destek ortamının karmaşıklığının azaltılması
 • Servis yanıt ve çözüm sürelerinin iyileştirilmesi
 • Müşterimizin BT personelinin oprasyonel destek hizmetleri yükünü azaltarak, kendi ana işlerine odaklanmalarını sağlamak
 • Müşterimizin son kullanıcılarına verilen BT servislerinin peryodik olarak istenilen detayda raporlanabilmesi