KURUMSAL

Uzman, deneyimli ve sertifikalı çalışanlarla kaliteli hizmet
BDH (Bilişim Destek Hizmetleri) olarak, her bölgesiyle faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan’dan Cezayir’e uzanan bir coğrafyada, uzman kadromuzla tüm sektörlere ve her ölçekteki kuruma bilgi ve iletişim teknolojileri alanında danışmanlık, yönetilen hizmetler, stratejik dış kaynak kullanımı, donanım, garanti ve destek hizmetleri sağlıyoruz.
HAKKIMIZDA

Ülkemizin lider sistem entegratörü ve öncü telekomünikasyon teknolojileri merkezi olan Netaş’ın yüzde yüz bağlı ortaklığı olan BDH olarak, yüksek müşteri memnuniyetini odağa alan yaklaşımımızla, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uyumlu olarak ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyoruz. Güçlü bir teknoloji altyapısıyla sunduğumuz çözümler arasında;

 • Dijital Dönüşümde Destek Hizmetler,
 • Profesyonel Hizmetler,
 • Yönetilen Hizmetler,
 • Garanti Hiztmerleri ve
 • Stratejik Dış Kaynak Kullanımı

yer alıyor.

BDH’da, 900’den fazlası kendi bünyemizde olmak üzere, iş ortaklarımızla birlikte 1000’den fazla çalışanımızla, müşteri ve stratejik iş ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri hizmetlerini, verimlilik, memnuniyet ve rekabette üstünlük yaratacak şekilde sunma hedefiyle hareket ediyoruz.

Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılmış 30’dan fazla şubesi ve 40’ın üzerinde iş ortağımız, bunun yanında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun’daki merkezlerimizle, sunucu ve depolama ürünlerinden cep bilgisayarları ve yazıcılara kadar tüm BT ürünleri için donanım desteği sunuyoruz.

VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteği, işletimi ve yönetiminin lider servis sağlayıcısı olmak.

 

MİSYONUMUZ

Tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak için; Yenilikçi ve rekabetçi hizmet modelleri üretip sunarak sürdürebilirliğini güvence altına almak, Katma değerli hizmetlerdeki yüksek teknik uzmanlığı ile müşterilerde vazgeçilmez olmak, Yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle karlılığı ve verimliliği sağlamak.

İlke ve Değerlerimiz

İLKELERİMİZ

Müşterilerimiz bizim varlık nedenimizdir. Onlara güç katar, rekabet avantajı sağlarız. Müşterilerimiz ile büyürüz.

Çalışanlarımız en önemli sermayemizdir. Entellektüel sermayemizi sürekli geliştirmeyi hedefleriz. Çalışanlarımızın memnuniyeti, müşteri memnuniyetinin güvencesi ve geleceğimizdir.

Değişim ve gelişim hayatın vazgeçilmezidir. Bizi sürekli zirvede tutacak olan ancak yaratıcı uygulama ve çözümlerdir.

Sürdürülebilir bir başarı çevik bir organizasyon olmakla mümkündür. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla ilişkilerimizi açıklık, saygı ve güven temeli üzerine kurarız.

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve karlılığımızı artırmak müşteri, çalışan ve iş ortağı ile güven içersinde çalışarak sağlanabilir.

DEĞERLERİMİZ

BDH ailesinin tüm bireyleri aşağıda belirten ilke ve değerlere sahip olarak kendisini sürekli geliştirmeye çalışır.

• İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştiren,

• Çalışanları, müşterileri ve diğer tüm paydaşları ile açıklığa dayalı, şeffaf bir iletişim kuran,

• Uzun soluklu, müşteri ve çalışan sadakatini hedefleyen politikaları benimseyen,

• Müşteri beklentilerine uygun, “doğru” çözümü sunarak müşteri iş süreçleri ve gereksinimlerine maksimum katkıyı müşteri odaklılık prensibi çerçevesinde sağlayan,

• İnsan kaynağı, stratejileri ve süreçleri arasındaki bağlantıları daima dikkate alarak, doğru iş sonuçları ve çıktılarını tanımlayan ve sonuç odaklı bir şekilde hedeflerine ulaşan, Öncelikle “doğru işe doğru insan”ı konumlandırarak, çalışanlarının yaptıkları işten ve çalıştıkları ortamdan keyif almaları için gerekli duyarlılığı gösteren; işin yanında eğlenmeyi de ihmal etmeyen.

Kalite Politikalarımız

Sahip olduğumuz kalite belgeri sayesinde, tüm paydaşların yüksek müşteri memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlıyoruz.
Kalite Politikası

Bilişim Hizmetleri alanında;

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Verimliliği sağlamak,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Sürekli iyileşmeyi sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.
Hizmet Yönetimi Politikası

Başlıca faaliyet alanlarımız olan,

 • Yerinde ve sahada destek hizmetleri,
 • Satış sonrası garanti destek hizmetleri
 • Yönetilen hizmetler
 • Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri
 • Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri
 • Alt Yapı Hizmetleri

kapsamında, ülke çapında ve yakın bölgelerde, “bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteği, işletimi ve yönetiminin lider servis sağlayıcısı” olma vizyonuna uygun olarak:

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Proje bazlı işlerde proje yönetimi metodolojisine; sözleşme bazlı hizmetlerde ise servis yönetimi en iyi tecrübelerine uygun iş yapış biçimleri ile ilerlemek,
 • Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri/operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,
 • Süreç odaklı iş yapış biçimlerimize uygun altyapılarla operasyonlarımızı desteklemek,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibi ve yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle, tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.
Bilgi Güvenliği Politikası
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
 • Bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,
 • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Risk yönetimini oluşturmak ve sürdürmek,
 • Bilgi güvenliğindeki gerçekte varolan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor etmek ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Güv​enli Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek ve çalışmalarını gerçekleştirmek.
Müşteri Memnuniyeti Politikası

BDH olarak müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri beklentilerini aşan “Müşteri Geribildirimi Yönetimi” sunma hedefi ile;

 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşteri memnuniyetine dönüştürmek için kullanarak, müşterilerimiz ile uzun süreli ilişkiler içinde olmak,
 • Müşterilerimizin itici gücümüz olduğunu bilerek, gelen bildirimleri izlenebilir yapı ile ele alıp, çözüm ya da durum bilgilendirmesi yapmak,
 • Tüm çalışanların katılımı ile müşterilerimizin bildirimlerini yasal gerekliliklere uygun olarak objektif ve şeffaf biçimde, gizlilik ile değerlendirmek,
 • Her bir müşteri bildirimini sürekli iyileşme için fırsat olarak görmek
İş Sürekliliği Politikası
 • İş sürekliliği yönetim sistemi ile ilgili mevzuata ve müşteri sözleşmelerinin gereklerine tam uyum sağlamak ,
 • İnsan yaşamını tehdit eden olağanüstü durumlarda can güvenliğinin korunması için gereken tüm önlemleri almak ,
 • Olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak ve hizmet kesintisini en aza indirmek için planlar oluşturmak, planları test etmek ve güncelliğini korumak,
 • Olağanüstü bir durumda paydaşlarının çıkarını, kurumun itibarını korumak, olası zararı asgari düzeye çekmek için önlem almak,
 • Kritik iş süreçlerinin ve hizmetlerin sürekliliğini sağlanmak, kesinti sonrasında planlanan süre zarfında ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesi için, ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek,
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin kurum kültürüne yerleştirilmesi, çalışanların farkındalığının artırılması ve çalışmalara katılımın sağlanması için eğitimler ve tatbikatlar başta olmak üzere gereken çalışmaları yürütmek,
 • İş sürekliliği yönetim sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirerek sürdürmek

TS EN ISO 9001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO/IEC 27001:2013

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO/IEC 20000-1:2011

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 10002:2014

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ