OUTSOURCE HİZMETLER

Outsource hizmetlerimiz ile Network ve diğer altyapılara yönelik olarak BT yönetim ve destek hizmetleri sunmaktayız.
Sunulan hizmetler müşterilerimize ait BT faaliyetlerinin bir bölümünün yada tümünün yönetimini kapsayabilmektedir.
Dış kaynak kullanımı hizmetleri BDH hizmet yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, öncelikle müşteri BT ihtiyaçları ve mevcut altyapısının analizini, gerekirse yeniden tasarımını, ITIL tabanlı uygulamaları temel alınarak hizmet süreçlerinin yapılandırılmasını ve hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA) ile ölçülmesi ve raporlanmasını içerir.

Bu sayede aşağıdaki kazanımlar gerçekleşmektedir.

• Ölçek ekonomisinin oluşması

• Yetenek ekonomisinin gelişmesi ile üretkenlik

• Yönetim ekonomisi ile farklı yönetim becerileri

• İnovasyon ekonomisi ile karlılık artması. Müşterinin tercih nedeni olmak